Duurzame Bouwplaatsinrichting

Als bouwplaatsinrichter ziet BPi erop toe dat er goed (her)gebruik gemaakt wordt van het in te zetten materieel

Duurzame Bouwplaatsinrichting

Als bouwplaatsinrichter ziet BPi erop toe dat er een goed (her)gebruik gemaakt wordt van het in te zetten materieel.

Niet alleen heeft een goede vooraf gecalculeerde bouwplaatsinrichting een kostenbesparend effect, maar ook vanuit het oogpunt van milieubelasting is een goede voorbereide bouwplaatsinrichting belangrijk. Wij onderbouwen dit door het noemen van de volgende aandachtsgebieden:

  • Elektra
  • Water
  • Verlichting
  • Verwarming
  • Verf
  • Transport