Bouwplaats inrichten? Vergeet deze zaken niet!

Werken in de zon? Neem je maatregelen!
Werken in de zon? Denk om je huid!
13 juli 2022
Even de bloemetjes buiten zetten
Even de bloemetjes buiten zetten
11 oktober 2022

Bouwplaats inrichten? Vergeet deze zaken niet!

Zaken om niet te vergeten bij inrichting van de bouwplaats

Bij het inrichten van een bouwplaats – of beter nog: tijdens de voorbereiding daarvan – zijn er dingen die je makkelijk vergeet. Of waarvan je denkt dat het iets later ook wel geregeld kan worden. Wat dacht je bijvoorbeeld van:

Verlichting

De afgelopen maanden hebben we volop kunnen genieten van veel daglicht. Maar het najaar staat op de kalender en daarmee ontstaat de behoefte aan verlichting in de vroege ochtend en late middag én tijdens donkere dagen. En het gaat hard: in september en oktober wordt het snel donkerder. We krijgen nu al weer meer aanvragen voor lichtmasten van aannemers die dit in ieder geval niet vergeten. BPi Bouwplaatsinrichters kan ook een goed advies geven voor de plaatsing van de lichtmasten. Een verlichtingsplan dus. Naarmate de bouw vordert, kan een lichtmast zomaar op een verkeerde plek blijken te staan. Het is slim om van tevoren te bepalen wat de beste plek is voor je lichtmasten, zodat je die ook optimaal kunt benutten.

Op tijd regelen dus, net zoals de:

Nutsvoorzieningen

Laten we eerlijk zijn: het aanvragen van nutsvoorzieningen is momenteel een crime en het is zaak daar zo vroeg mogelijk mee te beginnen. Bouwen zonder stroom gaat tegenwoordig niet meer en het is meerdere keren gebeurd dat een bouw al met vertraging startte omdat de nutsvoorzieningen niet op tijd geregeld waren. De aanvraag zelf wordt zelden vergeten, dat is niet het probleem. Maar aannemers verkijken zich vaak wel op de tijd die zit tussen aanvraag en de uiteindelijke levering.

Een goede inschatting maken

Het is voor ons en voor onze klanten natuurlijk het makkelijkst als we precies weten welk materieel op welk moment nodig is. Maar dat is de ideale wereld. Toch kunnen we redelijk goed inschatten wat nodig is, maar daarvoor hebben we wel informatie nodig. Hoe minder bekend is, hoe lastiger we kunnen inschatten. Het is daarom slim om een capaciteitsberekening te maken. Een goede voorbereiding met zo volledig mogelijke informatie helpt bij een goede inrichting en vlotte werkwijze op de bouwplaats. Als wij bijvoorbeeld weten dat over een aantal maanden een kraan nodig is, kunnen wij wel alvast het tracé voor de kraan aanleggen. Dan is het later een kwestie van de kabel opgraven en de kast erop te zetten en kan het werk snel door. Als een aannemer aanvankelijk aangeeft geen kraan nodig te hebben en later blijkt dat hij die toch nodig heeft, of een ander type kraan dan vooraf gedacht, loopt het werk vertraging op. Hoe meer we weten, hoe beter we een zo compleet mogelijke installatie kunnen doen. Vaak gaat dit natuurlijk in samenspraak met onze klant.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op voor een goede inrichting van je bouwplaats!