De oplossing voor tijdelijk water

BPi-materieel-retour
Materieel retour en weer snel de deur uit
28 januari 2019
Containers: vanzelfsprekend en onmisbaar
8 april 2019

De oplossing voor tijdelijk water

De oplossing voor tijdelijk water

Voor elke bouwplaats gelden zaken die in ieder geval aanwezig moeten zijn. Een daarvan is water. Zonder water geen bouw, en dus is het zaak om zo snel mogelijk een aanvraag in te dienen voor de aanleg van een (eventueel) tijdelijke aansluiting voor water. Bij het aanvragen en/of aansluiten kan echter een vertraging optreden. En dat heeft weer zijn gevolgen voor de bouw: ook daar treedt dan vertraging op.

Opstartcontainer

Met een opstartcontainer kan dit probleem ondervangen worden. BPi Bouwplaatsinrichters kan zo’n tank met water op de bouwplaats afleveren. Zo’n tank heeft een capaciteit die varieert van 3.000 tot 30.000 liter water. Het komt regelmatig voor dat deze tanks wekelijks worden omgewisseld of bijgevuld. De containers zijn uitgevoerd met een pomp en beveiligd tegen vorst. Dit is water puur voor de bouw, voor drinkwater (ook belangrijk) gelden andere eisen en ook daar zijn voorzieningen voor.

Geen vertraging

Het grote voordeel laat zich eenvoudig raden: door de aanwezigheid van water loopt de start van de bouw geen vertraging op. Bij BPi zien we dat het aantal aanvragen voor deze watertanks stijgt. De tanks worden bovendien voor langere periodes gehuurd. Het is dus wel zaak om op tijd te reserveren!