Iedere keer een nieuw plan bedenken

En er was licht!
3 mei 2018
We blijven bijspijkeren!
18 mei 2018

Iedere keer een nieuw plan bedenken

Tekenen en berekenen: dat is in feite wat een projectbureau doet en bij het projectbureau van BPi Bouwplaatsinrichters is dat niet anders. Het spreekt voor zich dat achter die twee woordjes een complete wereld ligt. Overleg met klant en leveranciers bijvoorbeeld. Of, zoals Marcel Zwart het omschrijft, ‘elke bouwplaats lijkt eenvoudig, maar je moet iedere keer weer een plan bedenken. Juist dat maakt het zo leuk om te doen.’ En: ‘Het is altijd anders. Het kan een puzzel zijn van tien stukjes, maar ook van duizend.’

 Ontzorgen

Het projectbureau maakt een opzet voor de inrichting van de bouwplaats, inclusief bijkomende kosten. Dat wordt met de klant doorgesproken om tot overeenstemming te komen. Belangrijk is de hoge mate van ontzorging van de klant. ‘We bieden één pakket aan en regelen alles. Dat begint al bij de aanvraag van nutsvoorzieningen, hekken, keten. Alle randverschijnselen rondom de bouw regelen wij. De belangrijkste uitdaging? Scherp blijven, want er valt bijna altijd iets te verbeteren. Je ervaring blijven aanspreken, maar niet vervallen in routine. Ook niet bij projecten die simpel lijken.’

Prioriteiten stellen

‘Aantrekkelijk is de diversiteit van het werk’, vindt collega Kevin Gouw. ‘Elke dag is een verrassing. De planning die je om half acht ‘s morgens maakt, kan meestal een kwartier later de prullenbak in. Werken op het projectbureau is een kwestie van snel kunnen schakelen en prioriteiten herkennen.’ Dat uit zich onder meer in het zoeken naar goede alternatieven die binnen het vastgestelde kostenplaatje passen. ‘Met de klant blijven meedenken’, aldus Kevin. Daarbij past ook het zoeken en toepassen van energiezuinige en duurzame apparatuur, zoals LED-verlichting. ‘Allerlei ontwikkelingen die interessant zijn en waar de klant ook om vraagt. En terecht.’