Verkeersbord plaatsen? Zo doe je het goed

Tijdelijke huisvesting op de bouwplaats mag comfortabel zijn
Comfort op de bouwplaats: heel normaal
9 februari 2022
Eerst nuts, de rest komt later!
Eerst nuts, de rest komt later!
23 maart 2022

Verkeersbord plaatsen? Zo doe je het goed

Het kan handig zijn om op een bouwplaats een verkeersbord te plaatsen voor een goede en veilige logistiek. Je kan echter niet zomaar lukraak borden neerzetten. Het complete regelement staat online op https://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/2021-07-01. Het plaatsen van verkeersborden gaat volgens de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzage verkeerstekens, afgekort UVS BABW. Belangrijk daarbij zijn zes regels.

1. Het verkeersbord moet overdag en ’s nachts goed zichtbaar zijn.

Denk erom dat het zicht op het verkeer of de verkeerstekens c.q. verkeersbord niet wordt belemmerd.

2. Het verkeersbord moet haaks op de wegas worden geplaatst.

Dat klinkt logisch en dat is het ook. Dit zorgt voor de beste zichtbaarheid van het bord.

3. Denk om de juiste afstand tot de weg.

De afstand tussen bord en weg moet minimaal 60 centimeter zijn en maximaal 3,60 meter. Op wegen buiten de bebouwde kom en wegen zonder parkeer- of vluchtstrook moet de afstand minstens 1,80 meter zijn.

4. Een minimale hoogte

In de bebouwde kom moet de onderkant van het bord op minstens 2,20 meter van het wegdek zijn. Buiten de bebouwde kom is dit 1,20 meter.

5. Denk om de volgorde!

In de RVV 1990 (link hierboven) staan borden in verschillende categorieën aangegeven. Als het gaat om de volgorde (dus welk bord boven?), dan komt een bord met de meest vooraanstaande letter in het alfabet bovenaan. Denk erom dat meer dan twee verkeersborden buiten de bebouwde kom bij voorkeur niet boven elkaar worden geplaatst. Dat geeft teveel informatie ineens en voor de verkeersveiligheid is het niet de beste oplossing.

6. Zet het bord (als het even kan) rechts van de weg

Een bord aan de rechterkant van de weg krijgt meestal de meeste attentie. Ter hoogte van dit bord kan ook aan de linkerkant van de weg eventueel een bord worden geplaatst, maar doe dit uitsluitend om de waarneembaarheid te vergroten of als het bord betrekking heeft op die kant van de weg (bijvoorbeeld parkeren).